Aktuality

Vážení rodiče, již delší dobu sledujeme, že žáci nechodí do školy připraveni na vyučování, např. dnes 5.12. z 36 žáků 12 žákům chyběl úkol nebo učebnice , pracovní sešit. Ofocování  materiálů, hledání náhradní činnosti velmi narušuje plynulost výuky. Proto vás žádáme, aby jste na přípravu svých dětí na další den výuky dohlédli.  Děkujeme

Do FOTOGALERIE přibyly fotografie ze šk.roku 2016/17 a 2017/18

Od 5.2. 2018 každé pondělí plavecký výcvik-pro všechny žáky povinné. Odjezd ve 12,00 autobusem, lekce od 12,30 do 13,15. Návrat okolo 13,45. Tento den není možnost oběda, prosíme rodiče, aby dávali dětem větší svačiny. Budou mít možnost se najíst v 11,30, tedy hodinu před výcvikem, nebo po návratu. 


Nutné pomůcky pro všechny ročníky najdete v Dokumenty
___________________________________________________________


VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018 NABÍZÍME TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
-VESELÁ VĚDA( úterý od 13,15, od října)
-ZUMBA( pondělí , od 17,30)
-VÝTVARNÝ(každý čtvrtek od 16,30)
-ANGLICKÝ  JAZYK( pro 1.ročník Po a Čt od 11,45 )
-ADN spojené s procvičením Aj( Po od 13,15 do 14,00 od 18.9.)