AKTUALITY

Kroužek anglického jazyka bude v pondělí a ve středu od 13,00 do 13,45 v budově ZŠ.Zájemci stále vítáni.

Dne 14.9. v 17,00 bude schůzka rodičů žáků 1.ročníku k organizaci během školního roku v I.třídě.
 Prosíme rodiče o zakoupení modelíny, některým dětem schází.
Na škole je nabídka těchto kroužků:
-ANGLICKÝ JAZYK s p.Vachalcovou ( v době školní družiny), hlaste se do 8.9.
-ZÁBAVNÁ VĚDA-bude se na škole otevírat při počtu 8 dětí, každý týden lekce viz letáček, cena je 1350 Kč za pololetí .    Prosím, dejte vědět třídnímu učiteli.
-VÝTVARNÉ ČINNOSTI-od října, ve středu jednou za 14 dní od 17,00 do 18,30 .
-ZUMBA-od října, v pondělí od 17,30 do 18,15.
-ADN-pro vybrané žáky ve čtvrtek od 13,00 do 13,45
-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK - jednou za 14 dní, pro zájemce od 2.ročníku
ČASY NEJSOU STÁLE DOHODNUTY, ČEKÁ SE NA PŘIHLÁŠENÉ