Aktuality

VELKÝ DÍK VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI POMOCI NA DĚTSKÝ DEN, DÍKY NIM SE DĚTSKÝ DEN VYDAŘIL....

Předpokládaný návrat z Neviditelné výstavy bude po 14,00. Po návratu bude ŠD jako obvykle.

Dne 7.6. jedeme na  program pro děti v rámci Dnů Kralup, kde uvidíme ukázky policie, záchranářů, hasičů. Sraz v 8,00 u parku. Akce končí ve 12,00 , návrat asi ve 12,45. Na této akci není občerstvení, prosíme , dejte dětem s sebou svačinu a dostatek pití. 

 Dne 11.6. bude poslední plavání, další týden se učíme podle předchozího rozvrhu a v pondělí bude opět oběd. 

Poslední týden ve škole již nebude vyučování, každý den bude jiná akce, vše podle počasí.
-sportovní den
-burza
-Super Star
-odevzdávání učebnic a úklid třídy
-rozdání vysvědčení

Poslední školní týden bude vyučování do 11,40, poslední školní den-rozdání vysvědčení je konec vyučování okolo 8,30. Tento den není ani ŠD , ani oběd. 

POZOR-ZMĚNA FOTOGRAFOVÁNÍ  5.6. 2018, cena školní foto 35 Kč, sám nebo skupinka 25 Kč.

SCHŮZKA V ZŠ LIBČICE JE 6.6. V 17,00 VE SBOROVNĚ.

Vážení rodiče, na schůzce jsme vás informovali o ceně školního výletu a příspěvku na příští školní rok. Tuto částku-1450 Kč je možno hradit na účet školy č.ú. je 51-6493910287/0100. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte.  Děkujeme.

Pro nepřítomnost některých herců se divadelní představení přesunuje na 18.6. od 16,00 a 18,00. Těšíme se na vás...

Dne 23.5. se koná exkurze do Dolu, odchod v 8,00 od školy, tam i zpět jdeme půjdeme asi pěšky okolo Vltavy. 
Dne 29.5. -PLANETA ZEMĚ 3000.Sraz v 8,00 u parku.
Dne 5.6. -FOTOGRAFOVÁNÍ VE ŠKOLE
Dne 6.6 -NEVIDITELNÁ VÝSTAVA , sraz v 8,00 u parku.
Dne 7.6.-BRANNÉ DOPOLEDNE , sraz v 8,00 u parku.
Dne 11.6.- POSLEDNÍ PLAVÁNÍ
Dne 14.6. -IQLANDIE LIBEREC, odjezd v 7,00 od parku. 
Dne 18.6.- DIVADLO PRO RODIČE od 16,00 a 18,00.

Na akce vybíráme 320 Kč, 450 Kč školní výlet a 1000 Kč příspěvek. Děkujeme.

Od září 2018 bude pro zájemce na naší škole kroužek společenského tance pod vedením zkušených tanečníků. Bude to v čase ŠD. Přibližná cena je 1600 Kč za 16 lekcí , ukáyková hodina proběhne v září.

Od září nového školního roku pokračujeme v plaveckém výcviku, bude to opět pondělí, odjezd ve 12,00, lekce od 12,30 do 13,15. Výcvik je povinný, omlouvá pouze zpráva od lékaře.


Vážení rodiče, prosíme, aby jste stále kontrolovali dětem vlasy, aby se opět neobjevily ve škole vši. Velmi děkujeme. 

Do FOTOGALERIE přibyly fotografie ze šk.roku 2016/17 a 2017/18


Nutné pomůcky pro všechny ročníky najdete v Dokumenty
___________________________________________________________


VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018 NABÍZÍME TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
-VESELÁ VĚDA( úterý od 13,15, od října)
-ZUMBA( pondělí , od 17,30)
-VÝTVARNÝ(každý čtvrtek od 16,30)
-ANGLICKÝ  JAZYK( pro 1.ročník Po a Čt od 11,45 )