Kontakt

Název školy:
Základní škola Dolany

Adresa:
Ke Škole 24
278 01 p. Dolany nad Vltavou

Kontakt:
tel.:    315 722 717
email: jarmila.momutova@gmail.com

Statutární zástupce:
zastupuje J.Momutová


Právní forma:
Příspěvková organizace

IČ:
70998574 

RED_IZO:
600053091

IZO:
000241199 - Základní škola
113000651 - Školní družina

Zřizovatel: 
Obec Dolany
Vltavská 95
278 01 p. Dolany nad Vltavou

Datum zápisu do rejstříku:
1.1.2005

Nadřízený orgán:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže 
a sportu
Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Výuka probíhá podle učebního plánu
ŠVP ZŠ Dolany

ZŠ Dolany