Aktuality

Odkaz pro výuku 1. ročníku: http://meet.google.com/krt-fxje-bey

Odkaz pro výuku 2. ročníku: http://meet.google.com/ffy-hvtg-cqh

Odkaz pro výuku 3. a 4. ročníku: http://meet.google.com/gkm-fxqv-ian

AJ 3.ročník se hlásí na odkaz pro výuku 3. a 4. ročníku-PONDĚLÍ, STŘEDA,PÁTEK 10,45-11,30

AJ 4.ročník se hlásí na odkaz pro výuku 1.ročníku- ÚTERÝ, ČTVRTEK,PÁTEK 10,45-11,30

ROZVRH PRO 3. A 4.ROČNÍK OD 18.11.

3,ROČNÍK 8,00-8,40 ČJ+M

4.ROČNÍK A 9,00-9,40 ČJ+M

B 10,00-10,40 ČJ+M

DNE 30.11. NÁVRAT 3. A 4.ROČNÍKU DO ŠKOLY.

obědy jako obvykle, odchod na obědy pro 1.skupiny 12,45, 2.skupina ve 13,00.

Je nutné oddělit skupiny školní družiny( 1. a 2. budou ve vnitřních prostorách odděleny od 3. a 4. ročníku)-ráno i odpoledne.

děti musí mít po celou dobu vyučování roušku.

Prosím, v pondělí o vrácení iPadů, v případě uzavření školy vám je opět půjčíme. Děkuji J.Momutová

V novém školním roce škola v novém ... (podívejte se zde a zde)


Vážení rodiče, prosíme vás o zaslání školního příspěvku 1000 Kč na účet školy

51-6493910287/0100, děkujeme.

Vážení rodiče, prosíme vás, vše ohledně obědů řešte na tel. 315 722 716, číslo účtu MŠ 51-6493550277/0100


Kroužky:

 • Anglický jazyk 1.+2. roč. Po+Čt 11:50 - 12:35 ( Drahomíra Vachalcová)

 • Sportovní hry 1.+2. roč. Pá 11:50 - 12:35 (Vladimíra Packová) od 18.9.

 • , 3.+4. roč. Út 13:15 - 14:00 ( Vladimíra Packová)od 15.9.

 • Výtvarná dílna Čt od 14,00-15,00 od 10.9. 2020( Nika Otiepková)

 • Zumba pro děti Po od 17:30 od 7.9. 2020 první schůzka, podle zájmu rozdělení na další skupiny( Vlasta Měchurová)

 • Veselá Věda St od 14,00 od 5.10.(Viktorie Momutová)

Opatření v novém školním roce

1. 9. 2020

Vážení rodiče, nový školní rok a výuka bude probíhat bez omezení. Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření, která se budou přizpůsobovat stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. „koronavirového semaforu” ). Nově však neplatí povinnost nosit ve škole roušky. Používání ochranných pomůcek tedy škola nemůže ani nařídit, ani zakázat, jejich užití je na vašem zvážení. To samé platí pro pracovníky školy.

Ve škole bude omezený pohyb třetích osob, tedy i rodičů. Děti prosím doprovázejte pouze k hlavnímu vchodu. Do školy vstupujte pouze, je-li to nezbytně nutné (schůzka s vyučujícím apod.) Totéž bude platit při odchodu dětí po skončení výuky.

Do výuky nesmí žáci s příznaky respiračního onemocnění, v případě zjištění takových příznaků bude žák neprodleně předán rodičům.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Na začátku nového školního roku přeji všem hodně zdraví, klidu a pohody při společné práci.

Mgr. Jarmila Momutová, ředitelka školy

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 28. 8. 2020

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

§ Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Fotografie z domácí výuky si můžete prohlédnout zde.


Kritéria přijetí žáka

 • trvalý pobyt ve Dolanech nad Vltavou (spádový obvod školy)

 • sourozenec z jiného spádového obvodu je již žákem školy

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší než kapacita školy.

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhodne losování, které bude provedeno transparentně.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na jarmila.momutova@gmail.com


DO ŠKOLY PŘICHÁZEJÍ NABÍDKY RŮZNÝCH VYDAVATELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA PC, naše škola pracuje s učebnicemi NOVÁ ŠKOLA, pro čtenáře je výborná i aplikace VČELKA(máme s ní dobré zkušenosti)

Podpopra vzdělávání on-line:

V tomto dokumentu naleznete spoustu zajímavých odkazů na výuku on-line.

Pro všetečné děti přišla nabídka od projektu Planeta Země 3000- Facebook Planeta Země 3000. Zajímavosti a otázky k fotografiím...Několikrát jsme se jejich projekce zúčastnili...

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info


Nabídka na pohybové aktivity:-)), HLAVNĚ TA FLORBALOVÁ!!!§

UčíTelka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-cviceni/

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

http://www.agenturasport.cz/karantena-domaci-cviceni/

FLORBALOVÁ VIDEA, brankář

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hU-OxQi4FZuWWYe4cBOh4P1ZqJACsMy

VOLEJBALOVÁ VIDEA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpy9B4ubYicjPry79905izxe8ovGQB8x

SLAVNÁ SPORTOVNÍ VIDEA

https://www.televizeseznam.cz/porad/sportovni-okamziky

PLAVÁNÍ

https://www.youtube.com/channel/UC8G10TtFrzwarSgdn7aw9Mw/playlists

NABÍDKA NOVÉ ŠKOLY:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

APLIKACE VČELKA:

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!

Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?

Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

Zkopírujte rodičům prosím následující část textu:

.........................................................................................................................................................

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz

2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace

3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci

4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře

5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře

6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód

7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít

8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!


* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

......................................................................................................................

VÝUKOVÉ PROGRAMY SILCOM, které používáme ve škole( děti je znají)

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaše žáky:

Login: crna1324@didakta.cz

Heslo: HDKW

- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku xxxx.zip.

- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

- prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (v týdnu budeme pracovat na posílení kapacity serverů).

Tým SILCOM


Kroužky:

 • Anglický jazyk 1.+2. roč. Po+Čt 11:50 - 12:35 ( Drahomíra Vachalcová)

 • Sportovní hry 1.+2. roč. Pá 11:50 - 12:35 (Vladimíra Packová)

 • , 3.+4. roč. Út 13:15 - 14:00 ( Vladimíra Packová)

 • Výtvarná dílna Čt od 14,00-15,00 od 10.9. 2020( Nika Otiepková)

 • Zumba pro děti Po od 17:30 od 7.9. 2020, první schůzka, podle zájmu rozdělení na další skupiny( Vlasta Měchurová)

 • Veselá Věda STŘEDA od 14,00 od 5.10.(Viktorie Momutová)