Aktuality

ZŠ DOLANY NAD VLTAVOU

pozor změna termínu

6.6.-FOCENÍ TŘÍD

 MOŽNÉ I SKUPINKY, DEJTE, PROSÍM, PŘEDEM VĚDĚT. DĚKUJEME.

19.5.-VYŠEHRAD

Sraz v 7,40 u parku. Odjezd vlakem 7,45. Děti ze ŠD přivede paní družinářka. Předpokládaný návrat ve 12,41. Po návratu konec výuky, oběd a ŠD jako obvykle. S sebou vhodné oblečení, svačinu, pití.

Vybíráme 140 Kč-program + 56 Kč-vlak= 196 Kč

24.5. v 18,00 na přání rodičů přednáška o nebezpečí na internetu, jak ochránit své dítě v tomto prostředí.

 Pokud máte nějaký konkrétní dotaz nebo oblast, která vás zajímá, dejte nám, prosím vědět. Těšíme se na hojnou účast.

 3.6.-DĚTSKÝ DEN V DOLANECH

 24.6.-ODJEZD NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

                                   30.6.-NÁVRAT A ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

DNE 12.5. A 26.5. NENÍ KROUŽEK ROBOTIKY-BEZ NÁHRADY.

10.7.-14.7.-PRÁZDNINOVÁ ROBOTIKA 

PRO VŠECHNY DĚTI JE ZDE NABÍDKA SETKÁNÍ S TECHNIKOU A ZAJÍMAVÝMI PROGRAMI POD VEDENÍM A.VYSOKÉHO, KAŽDÝ DEN OD 8,00 DO 14,00. ZÁJEMCI HLASTE SE VE ŠKOLE. TĚŠÍME SE NA VÁS.   ZDARMA

Zápis do 1.ročníku zš dolany n.vlt.,

 školní rok 2023/24

V Dolanech nad Vltavou 14.4. 2023

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolany nad Vltavou, Ke Škole 24, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17.

se přijímají od školního roku 2023/24 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolany nad Vltavou, Ke Škole 24, Dolany nad Vltavou.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, ZŠ Dolany nad Vltavou, Ke Škole 24, Dolany nad Vltavou.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí bude možné na vyžádání ve škole.

Mgr.Jarmila Momutová
ředitelka školy

ROZHODNUTÍ O ODLOŽENÍ ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V Dolanech nad Vltavou 14.4. 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolany nad Vltavou, Ke Škole 24, Dolany nad Vltavou, rozhodla podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

14,18,19.

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolany nad Vltavou, ke Škole 24. 

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům  doručeno.  

Mgr. Jarmila Momutová

ředitelka školy


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČESKÉ SPOŘITELNY-ABECEDA PENĚZ

DĚTI SE NAUČILY CO JSOU PŘÍJMY A CO VÝDAJE, CO JE DŮLEŽITÉ ZAPLATIT , KDE SE MÁ ŠETŘIT...

KYTAROVÝ KONCERT 

JAK BYLO V MUZEU...

Po vystoupení jsme se šli podívat na výstavu SVĚT KOSTIČEK, kde si děti mohly pohrát a my dospělí jsme zavzpomínali, co všechno jsme doma měli, když jsme byli malí my. Děkujeme všem účinkujícím a jejich rodičům, kteří se přišli na vystoupení dětí podívat. 

AKCE ŠKOLY-13.4.-kytarový koncert ve škole,

 od 10,00, kytaru s sebou, vybíráme 50 Kč


PRÁCE 1.ROČNÍKU PŘI PRVOUCE-ŽIVOT U RYBNÍKA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ

UČENÍ CIRKUSEM -ROZVÍJENÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY BUDOU 4.4. OD 17,00 V BUDOVĚ ZŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU BUDE 12.4.  OD 14,00 DO 17,00 V BUDOVĚ ZŠ. 

S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE , TĚŠÍME SE NA VÁS

KARLŮV MOST A KAMPA-ZÁBAVNÉ A VELMI POUČNÉ , NUTILO TO DĚTI K ZAMYŠLENÍ A VYMÝŠLENÍ AHLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ.

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU TRENÉŘI DO ŠKOL, PROBĚHLY UŽ PRVNÍ HODINY TĚLESNÉ VÝCHOVY S PROFESIONÁLNÍM TRENÉREM

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O LÍNÉ BABIČCE A STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

POZNEJ SVÉHO PSA

ŽÁCI MĚLI VELICE PŘÍJEMNOU HODINKU S PANÍ PETROU, KTERÁ I PŘES SVÉ ZNEVÝHODNĚNÍ-BYLA NEVIDOMÁ PŘIJELA DĚTEM POVÍDAT O PSECH A DĚTI MĚLY MOŽNOST SI JEJÍ 4 PSY VODIT, HLADIT. 

SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ VAŘENÍ

HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY

(SKORO JAKO ALPY)

9.12. -NÁVŠTĚVA MUZEA V KRalupech nad vlt. 

uhrazení školy v přírodě

Vážení rodiče, prosíme vás o uhrazení zálohy na školu v přírodě 23.6.-30.6. 2023-Jizerské hory, chata Pod Bramberkem. Celková cena je 4000 Kč, do konce ledna 2000 Kč a do 20.5. prosíme o uhrazení zbytku-2000 Kč na účet školy.Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte. Děkuji.

UČÍME SE PÍSMENKO I- V 1.TŘÍDĚ INDIÁNSKÝ DEN

těšíme se na svatého martina

18.11. -ředitelské volno

UŽIJTE SI KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

dne 9.11. od 18,00 bude schůzka rodičů, v budově zš. 

16.11. OD 18,30 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

POD VEDENÍM P.VINCZEOVÉ, TĚŠÍME SE NA VÁS

DNES JSME SI PŘIPOMNĚLI SVÁTEK ZESNULÝCH


3. a 4. ročník na měú kralupech  a výuce dopravní výchově. 

Akce k dopravní výchově byla velmi pěkně připravená , dětem se velmi líbila. Na MěÚ si žáci prohlédli výstavu o povodních 2002.


KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY 1.-2. ROČNÍKU ( p.Vachalcová)-Po+Čt 11,50-12,35


ORLOSUPY: VE STŘEDU OD 15,30 ( p.Horčíková)


ZUMBA (p.Měchurová)


TVOŘENÍ : VE ČTVRTEK OD 15,15 OD ŘÍJNA, ( p.Šestáková)-zájemci se ,prosím, hlašte ve škole, děkujeme


DLE POTŘEBY DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY


PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY KAŽDOU STŘEDU OD 13.30 VE ŠKOLEDo fotogalerie přibyly fotografie ze školy v přírodě .

DEN V PRAVĚKU

DĚKUJEME PANU JELÍNKOVI ZA KRÁSNÝ DEN

naše škola v přírodě -krkonoše, bouda svornost

planetárium praha-projektový den mimo školu

návštěva střelnice a poznávání místních rostlin

návštěva dopravního hřiště

27.4. žáci 3. a 4. ročníku vyzkoušeli své dovednosti na dopravním hřišti v Kralupech nad Vltavou. Vyzkoušeli si jízdu podle dopravních předpisů a získali řidičské oprávnění mladého cyklisty. 

den s kouzelníkem a turnaj ve vybíjené

31.5. jsme svátek všech dětí oslavili kouzelným představením a potom následoval turnaj ve vybíjené se žáky ZŠ Nelahozeves-Montessori .


hODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

A HODINA PRVOUKY 1. A 2.ROČNÍK


HURÁ PŘESTÁVKA, ODPOLEDNÍ BÁDÁNÍ NA VESELÉ VĚDĚ

VYSTOUPENÍ V MUZEU KRALUPY NAD VLTAVOU

MÁME RADOST Z PLAVÁNÍ, LEKCE SE DĚTEM LÍBÍ

29.4. 2022 PRO 1. A 2.ROČNÍK PROJEKTOVÝ DEN VE VELETRŽNÍM PALÁCI

Děti si vyzkoušely míchání barev, chytání barev ve vodě, hledání barev na obraze, hledání obrazů a atmosféru z výstavy. 

Kroužky ve školním roce 2021/22

DOUČOVÁNÍ JE ZDARMA, OD 13.9. 2021

Fotografie z domácí výuky  si můžete prohlédnout zde


Kritéria přijetí žáka

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší než kapacita školy. 

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhodne losování, které bude provedeno transparentně.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na  jarmila.momutova@gmail.comKroužky:

Odkaz pro výuku 1. ročníku: http://meet.google.com/krt-fxje-bey 

Odkaz pro výuku 2. ročníku: http://meet.google.com/ffy-hvtg-cqh

Odkaz pro výuku 3. a 4. ročníku: http://meet.google.com/gkm-fxqv-ian