Aktuality

Zdraví vás vaše učitelky a moc se na vás těšíme.

Podívejte se na upoutávku nového filmu našich nadějných začínajících filmařů. :-)

Vážení rodiče, prosíme vás o zaslání školního příspěvku 1000 Kč na účet školy

51-6493910287/0100, děkujeme.

protože je většina žáků ve škole, výuka on-line probíhat nebude a úkoly na domácí práci budou zasílány ke konci týdne, podle toho, co budeme dělat s dětmi ve škole. Během týdne ale stále pokračujte ve čtení, procvičování matematiky, psaní.

Konec školního roku je 26.6.-rekonstrukce WC.

Pozdravy z domova

Milé děti, jste zvědavé, co dělají vaši kamarádi? Je tady takové nahlédnutí klíčovou dírkou do domovů našich kamarádů ...Někteří byli tak hodní, že poslali své fotografie nebo fotografie toho, co se jim povedlo.Vložili jsme sem fotografie, bohužel bez popisu,ale i tak doufáme, že vás potěší, tak jako nás...Už se moc na Vás těšíme:-), bez Vás to není ono... Fotografie si můžete prohlédnout zde. (Do alba průběžně doplňujeme fotky tak, jak nám je posíláte. :-) )


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Základní škola Dolany nad Vltavou, se sídlem Ke Škole 24, 278 01 Dolany nad Vltavou, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2020/2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolany nad Vltavou, , se sídlem Ke Škole 24, 278 01 Dolany nad Vltavou

u dětí s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl na webových stránkách školy www.zsdolany.eu dne 4. 5. 2020.

Mgr. Jarmila Momutová

ředitelka školy

Kritéria přijetí žáka

  • trvalý pobyt ve Dolanech nad Vltavou (spádový obvod školy)
  • sourozenec z jiného spádového obvodu je již žákem školy

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší než kapacita školy.

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhodne losování, které bude provedeno transparentně.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na jarmila.momutova@gmail.com


DO ŠKOLY PŘICHÁZEJÍ NABÍDKY RŮZNÝCH VYDAVATELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA PC, naše škola pracuje s učebnicemi NOVÁ ŠKOLA, pro čtenáře je výborná i aplikace VČELKA(máme s ní dobré zkušenosti)

Podpopra vzdělávání on-line:

V tomto dokumentu naleznete spoustu zajímavých odkazů na výuku on-line.

Pro všetečné děti přišla nabídka od projektu Planeta Země 3000- Facebook Planeta Země 3000. Zajímavosti a otázky k fotografiím...Několikrát jsme se jejich projekce zúčastnili...

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info


Nabídka na pohybové aktivity:-)), HLAVNĚ TA FLORBALOVÁ!!!§

UčíTelka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-cviceni/

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

http://www.agenturasport.cz/karantena-domaci-cviceni/

FLORBALOVÁ VIDEA, brankář

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hU-OxQi4FZuWWYe4cBOh4P1ZqJACsMy

VOLEJBALOVÁ VIDEA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpy9B4ubYicjPry79905izxe8ovGQB8x

SLAVNÁ SPORTOVNÍ VIDEA

https://www.televizeseznam.cz/porad/sportovni-okamziky

PLAVÁNÍ

https://www.youtube.com/channel/UC8G10TtFrzwarSgdn7aw9Mw/playlists

NABÍDKA NOVÉ ŠKOLY:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

APLIKACE VČELKA:

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!

Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?

Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

Zkopírujte rodičům prosím následující část textu:

.........................................................................................................................................................

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz

2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace

3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci

4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře

5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře

6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód

7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít

8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!


* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

......................................................................................................................

VÝUKOVÉ PROGRAMY SILCOM, které používáme ve škole( děti je znají)

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaše žáky:

Login: crna1324@didakta.cz

Heslo: HDKW

- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku xxxx.zip.

- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

- prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (v týdnu budeme pracovat na posílení kapacity serverů).

Tým SILCOMKroužky:

  • Anglický jazyk 1.+2. roč. Po+Čt 11:50 - 12:35 od 16.9.
  • Sportovní hry 1.+2. roč. Pá 11:50 - 12:35 od 20.9.
  • , 3.+4. roč. Út 13:15 - 14:00 od 17.9.
  • Klub mladých kutilů St - 1x za 14 dní - od 17:00 od 18.9.
  • Výtvarná dílna Čt od 16:00 od 19.9.
  • Čtenářský klub Po 13:15 - 14:00 od 16.9.
  • Zumba pro děti Po od 17:30 od 9.9.