Odkaz pro výuku 1. ročníku: http://meet.google.com/krt-fxje-bey

Odkaz pro výuku 2. ročníku: http://meet.google.com/ffy-hvtg-cqh

Odkaz pro výuku 3. a 4. ročníku: http://meet.google.com/gkm-fxqv-ian

Aktuality

ZŠ DOLANY NAD VLTAVOU


ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ Dolany nad vlt.-ROZHODNUTÍ

Vážení zákonní zástupci,

do 1.ročníku ve školním roce 2021/22 byly přijaté děti s těmito registračními čísly: 1,2,4,5,6,7,10,11. Zákonní zástupci nebudou o tomto rozhodnutí již písemně vyrozuměni.

S žádostí o odklad školní docházky bylo vyhověno registračním číslům : 3,8,9,13. O tomto rozhodnutí budou zákonní zástupci písemně vyrozuměni.

Nejpozději do 30.6. rozhodne ředitelka školy o odkladu školní docházky dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti.

Pro přijaté děti a jejich zákonné zástupce proběhne informační schůzka v červnu dle situace-ve škole nebo online.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍ ROCE 2021/22VÍCE INFORMACÍ O NÁVRATU DO ŠKOL NA ODKAZE https://testovani.edu.cz/

Informace k provozu škol od pondělí 3. 5. 2021

Podstatné body pro rodiče a žáky:

-NOVĚ SE TESTUJE POUZE JEDNOU TÝDNĚ-PONDĚLÍ

-PRO NÁVŠTĚVU SLUŽEB STAČÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KLIENTA O VÝSLEDKU TESTU-ŠKOLA POTVRZENÍ NEVYDÁVÁ

-JSOU UMOŽNĚNY SPORTOVNÍ AKTIVITY VENKU BEZ ROUŠKY, RESPIRÁTORU

Přílohy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání.pdf


Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021.pdf


Testování diagram.pdf

Podívejte se na fotky z Velikonoc .

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Na odkaze pro 1.ročník : od 8,00 I.skupina 1.ročník, od 9,30 II.skupina 1.ročník,

PO,ST,PÁ od 11,00 I.skupina AJ 4.roč., od 11,30 II.skupina AJ. 4roč. ,

ÚT, ČT od11,00 procvičování AJ 4.ročník

Na odkaze pro 2.ročník: od 8,00 2. ročník,

ÚT.ČT od 10,00 procvičování ČJ 4. ročník

Na odkaze pro 3. a 4.ročník : od 8,00 3.ročník, od 9,00 I.skupina 4.ročník, od 10,00 II.skupina 4.roč.

PO,ST,PÁ od 11,00 AJ 3.ročník

Kroužky:

 • Anglický jazyk 1.+2. roč. Po+Čt 11:50 - 12:35 ( Drahomíra Vachalcová)

 • Sportovní hry 1.+2. roč. Pá 11:50 - 12:35 (Vladimíra Packová) od 18.9.

 • , 3.+4. roč. Út 13:15 - 14:00 ( Vladimíra Packová)od 15.9.

 • Výtvarná dílna Čt od 14,00-15,00 od 10.9. 2020( Nika Otiepková)

 • Zumba pro děti Po od 17:30 od 7.9. 2020 první schůzka, podle zájmu rozdělení na další skupiny( Vlasta Měchurová)

 • Veselá Věda St od 14,00 od 5.10.(Viktorie Momutová)

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

28. 8. 2020

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

§ Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Fotografie z domácí výuky si můžete prohlédnout zde.


Kritéria přijetí žáka

 • trvalý pobyt ve Dolanech nad Vltavou (spádový obvod školy)

 • sourozenec z jiného spádového obvodu je již žákem školy

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší než kapacita školy.

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhodne losování, které bude provedeno transparentně.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na jarmila.momutova@gmail.com


DO ŠKOLY PŘICHÁZEJÍ NABÍDKY RŮZNÝCH VYDAVATELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA PC, naše škola pracuje s učebnicemi NOVÁ ŠKOLA, pro čtenáře je výborná i aplikace VČELKA(máme s ní dobré zkušenosti)

Podpopra vzdělávání on-line:

V tomto dokumentu naleznete spoustu zajímavých odkazů na výuku on-line.


Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info


Nabídka na pohybové aktivity:-)), HLAVNĚ TA FLORBALOVÁ!!!§

UčíTelka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-cviceni/

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

http://www.agenturasport.cz/karantena-domaci-cviceni/

FLORBALOVÁ VIDEA, brankář

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hU-OxQi4FZuWWYe4cBOh4P1ZqJACsMy

VOLEJBALOVÁ VIDEA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpy9B4ubYicjPry79905izxe8ovGQB8x

SLAVNÁ SPORTOVNÍ VIDEA

https://www.televizeseznam.cz/porad/sportovni-okamziky

PLAVÁNÍ

https://www.youtube.com/channel/UC8G10TtFrzwarSgdn7aw9Mw/playlists


Kroužky:

 • Anglický jazyk 1.+2. roč. Po+Čt 11:50 - 12:35 ( Drahomíra Vachalcová)

 • Sportovní hry 1.+2. roč. Pá 11:50 - 12:35 (Vladimíra Packová)

 • 3.+4. roč. Út 13:15 - 14:00 ( Vladimíra Packová)

 • Výtvarná dílna Čt od 14,00-15,00 od 10.9. 2020( Nika Otiepková)

 • Zumba pro děti Po od 17:30 od 7.9. 2020, první schůzka, podle zájmu rozdělení na další skupiny( Vlasta Měchurová)

 • Veselá Věda STŘEDA od 14,00 od 5.10.(Viktorie Momutová)