Vyučující a zaměstnanci

Vyučující

Jméno a příjmení

Mgr. Jarmila Momutová

Mgr. Vladimíra Packová

Lenka Sýkorová

Nika Otiepková

Mgr. Marta Brou

PhDr. Jolana Ročňová

Kontakt

jarmila.momutova@gmail.com


sykole@seznam.cz

Funkce

ředitelka, třídní učitelka 1. ročníku

třídní učitelka 4. ročníku

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

vedoucí školní družiny

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

                                                                                                             

Ostatní zaměstnanci

Jméno a příjmení

Petra Berková   

 Kontakt

 

Funkce

správní zaměstnanec