Vyučující a zaměstnanci

Vyučující

Jméno a příjmení

Mgr. Jarmila Momutová

Mgr. Vladimíra Packová

Lenka Sýkorová

Nika Otiepková

Mgr. Marta Brou

Mgr. Jolana Ročňová

Kontakt

jarmila.momutova@gmail.com


sykole@seznam.cz

Funkce

ředitelka, učitelka

učitelka

učitelka

učitelka, vedoucí školní družiny

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

Ostatní zaměstnanci

Jméno a příjmení

Petra Berková

Kontakt

Funkce

správní zaměstnanec