Vyučující a zaměstnanci

Vyučující

Jméno a příjmení

Mgr. Jarmila Momutová

Mgr. Vladimíra Packová

Lenka Sýkorová

Mgr. Marta Brou

Kontakt

jarmila.momutova@gmail.com


sykole@seznam.cz

Funkce

ředitelka, učitelka

učitelka

učitelka, asistentka pedagoga, vychovatelka

vychovatelka, asistentka pedagoga

Ostatní zaměstnanci

Jméno a příjmení

Petra Berková

Ladislav Nový

Kontakt

Funkce

správní zaměstnanec

topič