Kontakt

Název školy:

Základní škola Dolany Nad Vltavou

Adresa:

Ke Škole 24

278 01 Dolany nad Vltavou

Kontakt:

tel.:    315 722 717
  731 042 951

email: info@zsdolany.eu

ID datové schránky:   tgcmkt8

Statutární zástupce:

Mgr. Jarmila Momutová

Právní forma:

Příspěvková organizace

Číslo účtu:

51-6493910287/0100

IČ:

70998574 

RED_IZO:

600053091

IZO:

000241199 - Základní škola

113000651 - Školní družina

Zřizovatel: 

Obec Dolany nad Vltavou

Vltavská 95

278 01 Dolany nad Vltavou

Datum zápisu do rejstříku:

1.1.2005

Nadřízený orgán:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže 

a sportu

Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Výuka probíhá podle učebního plánu

ŠVP ZŠ Dolany