Aktuality

ZŠ DOLANY NAD VLTAVOU

Naše škola si zahrála ve studentském filmu "PÁČIDLO A ČTYŘI TLAPY".

PLÁNOVANÝ VÝLET NA DRUHOU STRANU ŘEKY TENTO PÁTEK SE Z DŮVODU NEPŘÍZNĚ POČASÍ PŘESOUVÁ NA 24.KVĚTNA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 


ŠKOLNÍ FOCENÍ

FORMULÁŘ S POČTEM A CENOU BUDOU MÍT DĚTI V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

Dovolujeme si Vás pozvat na zahradní slavnost naší školy

DNE 10.4. PROBĚHL ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 

VŠEM ŽÁDOSTEM BYLO VYHOVĚNO,VŠECH 10 ŽÁKŮ JE PŘIJATO. 

POKUD POŽADUJETE DOKUMENT O PŘIJETÍ, KONTAKTUJTE NÁS. 

BYLO VYHOVĚNO I ŽÁDOSTEM O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE. 


Dne 22.3. jsme společně vynesli Moranu, tak je jisté, že je zima pryč, podívat se můžete zde 

DEN SPOLEČNÉHO TVOŘENÍ

19.3. jsem v rámci zapojení do projektu HRDÁ ŠKOLA pracovali na společném díle. Že se společná práce opravdu povedla se můžete podívat zde .

Co jsou to tripartity?

Tripartita na půdě školy znamená setkání ve třech: žák - rodič - učitel, při němž je hlavním bodem dítě, které je zároveň přítomné. Cílem tohoto setkání je zaměřit se na silné stránky a slabiny konkrétního dítěte.

S postupným zaváděním formativního hodnocení (a učení) do škol, s odklonem od učení se velkého objemu učiva - a příklonu k rozvoji kompetencí, se začíná předávat zodpovědnost za učení na děti. Dítě je ten, kdo je zodpovědný za to, co se ve škole naučí a kolik si toho odnese. A tripartity pomáhají v této zodpovědnosti.

Jak to na tripartitách chodí?

Tripartity probíhají jako klasické třídní schůzky několikrát do roka. Učitel pošle rodičům domů na výběr z několika termínů a časů, kdy se můžou do školy dostavit. V daný den a čas se pak společně sejdou ve škole, zpravidla 15 minut.

Na začátku setkání mluví učitel - uvede, proč se společně všichni sešli a co je čeká. Pak dostane slovo dítě. 

Dítě by mělo na tripartitách mluvit nejdéle ze všech zúčastněných. Na něm je, aby rodičům předvedlo, co a jak se ve škole učí, co ho (ne)baví, co mu jde a nejde.

Pro děti je to výzva a zkušenost, kterou jistě v životě uplatní. I když zdaleka ne každému z nich je příjemné, když se pozornost upírá čistě na něj a má mluvit o své práci a pocitech, o věcech, které se nedaří, nebo se naopak třeba pochválit.

Některé děti jsou rády, že se o nich nemluví bez nich, jiné by si přály, aby u toho být nemusely. Ale výhoda schůzek rodič-žák-učitel je právě v tom, že redukuje informační šumy, které mohou vést k dohadům. Pokud dojde k rozporům, lze je okamžitě vysvětlit, na problémy lze hledat řešení a rodič nemusí volit, zda věřit líčení svého dítěte, nebo učitele.

Když dítě skončí, má rodič prostor na dodatečné otázky, ať už přímo na dítě či na učitele.  

Důležité je se na tuto formu schůzek připravit a podpořit své děti, aby se tohoto setkání nebáli.


V pondělí návštěva tanečního představení, nevšední zážitek , podívat se můžete zde.

JAK NÁM TO DNESKA SLUŠENO, NA NAŠEM SPECIÁLNÍM DNU SE MŮŽETE PODÍVAT ZDE 


NÁRODNÍ MUZEUM -  i vzdělávat se dá zábavně

. . . . . . . první skupina (1. a 2. třída ) prošla díky komentované prohlídce krásami živočišné říše od nejmenšího po největšího živočicha naší planety nad hlavou se vznášela obří krakatice a kostra velryby až po nejmenší želvušku, kterou bez mikroskopu neuvidíme....
. . . . . druhá skupina 3. a 4. třída - komentovaná prohlídka děti seznámila s hlavními érami pravěku a jejich obyvateli. V jednotlivých sálech se děti potkaly s nejtypičtějšími představiteli hlavních skupin živočichů a rostlin - věrné rekonstrukce pravěkých organismů, např. trilobitů, dinosaura nebo mamuta. Děti zjistily co jsou to zkameněliny, a na některé si dokonce mohly i sáhnout. "CO SLON" - co je dobré pro nás není vhodné pro naše mazlíčky. Jak správně krmit naše domácí mazlíčky a hlavně nikdy nekrmit zvířata nejen v zoo, ale i ve volné přírodě, tak o tom nám přišla poutavě přednášet paní Radka Horčíková. Moc jí děkujeme a těšíme se na další rodiče, kteří nám přijdou povyprávět o svém zaměstnání.


VYSVĚDČENÍ ROZDÁNO A KOUZELNÍK PŘIŠEL...

VYSTOUPENÍ BYLO VELMI POVEDENÉ, VŠICHNI SE MOC NASMÁLI ...


nové mobilní  telefonní číslo školy-731 042 951

číslem se dovoláte pedagogickému sboru i do družiny

stále platí číslo na pevnou linku -315722717

Vánoční burza se opět vydařila, radost vládla u všech zúčastněných....podívat se můžete  zde 

Společné vánoční vaření je pro nás den, kdy si navzájem pomáháme, spolu se učíme a pak spolu zažíváme radost z dobře vykonané práce...jsem rádi spolu zde 

DĚTI O PRACOVNÍ ČINNOSTI VYRÁBĚLY RUČNÍ PAPÍR, NA VÝROBNÍ PROCES SE MŮŽETE PODÍVAT ZDE 

NÁVŠTĚVA MUZEA V KRALUPECH NAD VLT.

DĚTEM SE TKANÍ VELICE LÍBILO, VŠICHNI BYLI ZABRÁNI DO PRÁCE, PODÍVAT SE MŮŽETE ZDE  A ZDE 


HODINA PLAVÁNÍ JE radost, podívejte se ZDE 

PODZIMNÍ ÚKLID PŘED ŠKOLOU

DĚTI SE PŘIPRAVUJÍ NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

PLECHOVÉ DIVADLO KORDULA


UČENÍ HROU ......... UČÍME SE PÍSMENO " i "

VÝPRAVA CELÉ ŠKOLY K ŘECE - děti se seznámily s technikou pro čištění říčního koryta říčním bagrem KAMATSU

DĚTI SE DÍKY PREVENTIVNÍ AKCI  NAUČILY JAK SE CHOVAT K PSÍMU KAMARÁDOVI  

NAUČILY BEZPEČNÉ POLOHY, POKUD SE PES ZAČNE CHOVAT NEBEZPEČNĚ

DĚTI V DRUŽINĚ A V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY A V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČESKÉ SPOŘITELNY-ABECEDA PENĚZ

DĚTI SE NAUČILY CO JSOU PŘÍJMY A CO VÝDAJE, CO JE DŮLEŽITÉ ZAPLATIT , KDE SE MÁ ŠETŘIT...

KYTAROVÝ KONCERT 

JAK BYLO V MUZEU...

Po vystoupení jsme se šli podívat na výstavu SVĚT KOSTIČEK, kde si děti mohly pohrát a my dospělí jsme zavzpomínali, co všechno jsme doma měli, když jsme byli malí my. Děkujeme všem účinkujícím a jejich rodičům, kteří se přišli na vystoupení dětí podívat. 

PRÁCE 1.ROČNÍKU PŘI PRVOUCE-ŽIVOT U RYBNÍKA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ

UČENÍ CIRKUSEM -ROZVÍJENÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

KARLŮV MOST A KAMPA-ZÁBAVNÉ A VELMI POUČNÉ , NUTILO TO DĚTI K ZAMYŠLENÍ A VYMÝŠLENÍ AHLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ.

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU TRENÉŘI DO ŠKOL, PROBĚHLY UŽ PRVNÍ HODINY TĚLESNÉ VÝCHOVY S PROFESIONÁLNÍM TRENÉREM

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O LÍNÉ BABIČCE A STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

POZNEJ SVÉHO PSA

ŽÁCI MĚLI VELICE PŘÍJEMNOU HODINKU S PANÍ PETROU, KTERÁ I PŘES SVÉ ZNEVÝHODNĚNÍ-BYLA NEVIDOMÁ PŘIJELA DĚTEM POVÍDAT O PSECH A DĚTI MĚLY MOŽNOST SI JEJÍ 4 PSY VODIT, HLADIT. 

SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ VAŘENÍ

HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY

(SKORO JAKO ALPY)

9.12. -NÁVŠTĚVA MUZEA V KRalupech nad vlt. 

uhrazení školy v přírodě

Vážení rodiče, prosíme vás o uhrazení zálohy na školu v přírodě 23.6.-30.6. 2023-Jizerské hory, chata Pod Bramberkem. Celková cena je 4000 Kč, do konce ledna 2000 Kč a do 20.5. prosíme o uhrazení zbytku-2000 Kč na účet školy.Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte. Děkuji.

UČÍME SE PÍSMENKO I- V 1.TŘÍDĚ INDIÁNSKÝ DEN

těšíme se na svatého martinadne 9.11. od 18,00 bude schůzka rodičů, v budově zš. 

16.11. OD 18,30 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

POD VEDENÍM P.VINCZEOVÉ, TĚŠÍME SE NA VÁS

DNES JSME SI PŘIPOMNĚLI SVÁTEK ZESNULÝCH


3. a 4. ročník na měú kralupech  a výuce dopravní výchově. 

Akce k dopravní výchově byla velmi pěkně připravená , dětem se velmi líbila. Na MěÚ si žáci prohlédli výstavu o povodních 2002.Do fotogalerie přibyly fotografie ze školy v přírodě .

DEN V PRAVĚKU

DĚKUJEME PANU JELÍNKOVI ZA KRÁSNÝ DEN

naše škola v přírodě -krkonoše, bouda svornost

planetárium praha-projektový den mimo školu

návštěva střelnice a poznávání místních rostlin

návštěva dopravního hřiště

27.4. žáci 3. a 4. ročníku vyzkoušeli své dovednosti na dopravním hřišti v Kralupech nad Vltavou. Vyzkoušeli si jízdu podle dopravních předpisů a získali řidičské oprávnění mladého cyklisty. 

den s kouzelníkem a turnaj ve vybíjené

31.5. jsme svátek všech dětí oslavili kouzelným představením a potom následoval turnaj ve vybíjené se žáky ZŠ Nelahozeves-Montessori .


hODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

A HODINA PRVOUKY 1. A 2.ROČNÍK


HURÁ PŘESTÁVKA, ODPOLEDNÍ BÁDÁNÍ NA VESELÉ VĚDĚ

VYSTOUPENÍ V MUZEU KRALUPY NAD VLTAVOU

MÁME RADOST Z PLAVÁNÍ, LEKCE SE DĚTEM LÍBÍ

29.4. 2022 PRO 1. A 2.ROČNÍK PROJEKTOVÝ DEN VE VELETRŽNÍM PALÁCI

Děti si vyzkoušely míchání barev, chytání barev ve vodě, hledání barev na obraze, hledání obrazů a atmosféru z výstavy. 

Kritéria přijetí žáka

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší než kapacita školy. 

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhodne losování, které bude provedeno transparentně.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na  jarmila.momutova@gmail.com