Školní rok 2023/24

VÝUKA ROBOTIKY

SESTAVENÍ VLASTNÍHO ROBOTA

VÁNOČNÍ VÝROBKY DĚTÍ 

Hravá výuka v 1. třídě

hravá výuka v 1. třídě

hravá výuka v 1. třídě

andělská výuka

V 1. TŘÍDĚ

CELKEM NAPOČÍTÁNO 15 ANDĚLŮ

plechové divadlo kordula

děti si vytvořily vlastní pohádku

děti si zkouší vytvořit plechovou postavu

plechový drak

děti měly prostor pro vlastní vyjádření

čím je vyšší plechový hrad, tím je lepší

interaktivní program s hafíkem - CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ

"LÉČEBNÍ" PEJSCI UKÁZALI JAK POMÁHAJÍ POTŘEBNÝM

POMÁHAJÍ POSTIŽENÝM DĚTEM, SENIORŮM  A TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ