Nadace VIA

Žáci a zaměstnanci naší školy spolu s občany Dolan vysázeli komunitní bylinkovou zahrádku díky finanční podpoře nadace VIA.